Bezpieczne ładowanie akumulatorów.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów.

13 maja, 2022 Wyłączono przez Redaktor

Bezpieczne ładowanie akumulatorów we wszelkiego rodzaju firmach produkcyjnych i magazynowych, wymagać będzie pewnego nakładu inwestycyjnego. Trzeba będzie tutaj przygotować odpowiednie, odizolowane od otoczenia pomieszczenie akumulatorowni, a następnie wyposażyć je w niezbędne systemy bezpieczeństwa. Dzięki temu, możliwe będzie w pełni bezpieczne ładowanie akumulatorów. Wiąże się to ze stosunkowo sporymi kosztami, jednakże trzeba powiedzieć sobie jasno, iż lepiej ponieść koszty w imię bezpieczeństwa, niż z nich zrezygnować w imię wątpliwych oszczędności.

Jak zapewnić sobie bezpieczne ładowanie akumulatorów?

Przede wszystkim powiedzmy sobie, iż bezpieczne ładowanie akumulatorów, będzie wymagać neutralizacji pojawiających się w tym procesie zagrożeń. Największym z nich jest zaś wydzielanie się wodoru w wyniku rozszczelnienia akumulatora. Tak więc, kluczową kwestią będzie wychwycenie ewentualne zagrożenia związanego z wydzielaniem się wodoru.

Aby zapobiec temu zagrożeniu, nowoczesne akumulatorownie są wyposażone w nowoczesne systemy detekcji wodoru. W pomieszczeniu znajdują się odpowiednie czujniki, które stale monitorują stężenie tego skrajnie niebezpiecznego gazu. W razie zaś wychwycenia nadmiernego jego stężenia, natychmiast sygnał o tym jest przekazywany do centrali alarmowej. Ta podejmuje odpowiednie decyzji w wyniku których realizowane są następujące czynności:

  • Następuje odłączenie zasilania od prostowników ładujących akumulatory
  • Uruchamiana jest wentylacja mechaniczna na sto procent swojej mocy
  • Uruchamiana jest dźwiękowa i wizualna sygnalizacja zagrożenia na zewnątrz pomieszczenia.

Podjęcie powyższych działań ma na celu natychmiastowe zneutralizowanie zagrożenia, oraz powiadomienie pracowników o jego pojawieniu się. Dzięki temu, mogą oni podjąć skuteczną ewakuację, zaś pracownicy obsługi akumulatorowni, podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pozostałych zagrożeń.

Dodatkowe wyposażenie akumulatorowni.

bezpieczne ładowanie akumulatorów - wózki na akumulatoryPoza tym, aby bezpieczne ładowanie akumulatorów było w pełni możliwe do realizacji, warto także zaopatrzyć się w dodatkowe wyposażenie akumulatorowni. Będzie to sprzęt, pozwalający poprawić warunki pracy przy ładowaniu akumulatorów. Nie zapewnia on jednak bezpieczeństwa w wyniku wydzielania wodoru, do czego predestynowane są wspomniane przez nas wyżej systemy bezpieczeństwa. Tutaj chodzi o następujące elementy wyposażenia:

  • Wózek do ładowania akumulatorów – specjalny wózek z wanną ze stali kwasoodpornej. Usprawnia od załadunek i rozładunek akumulatorów, oraz zabezpiecza pomieszczenie na wypadek wycieku elektrolitu.
  • Wózek serwisowy – zapewniający możliwość wymiany płynów w akumulatorach bez konieczności zmiany ich położenia w pomieszczeniu akumulatorowni.
  • Ściany i podłogi z materiału kwasoodpornego – co pozwoli zabezpieczyć środowisku przed ewentualnym przesiąknięciem elektrolitu do gleby. Najczęściej są to odpowiednie płytki ceramiczne z atestem

Podsumowanie.

Trzeba więc powiedzieć, iż bezpieczne ładowanie akumulatorów, będzie wymagać stosunkowo sporego zakresu inwestycji. Jest to jedna absolutnie niezbędne. Jeśli nie wykonamy odpowiedniego pomieszczenia akumulatorowni, oraz nie wyposażymy go w odpowiednie sprzęty i systemy zabezpieczeń, bezpieczne ładowanie akumulatorów będzie absolutnie niemożliwe do osiągnięcia. To będzie sprowadzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia zatrudnionych na obiekcie pracowników, jak również dla mienia firmy. Warto więc jednak poczynić odpowiednie inwestycje, bowiem w perspektywie długoterminowej, to właśnie poniesione koszty będą prowadzić do konkretnych oszczędności.