Jak magazynować olej napędowy?

Jak magazynować olej napędowy?

20 maja, 2022 Wyłączono przez Redaktor

Według obiegowej opinii paliwa (w tym także olej napędowy) są przechowywane oraz dystrybuowane wyłącznie przez profesjonalne podmioty. W rzeczywistości możliwe jest magazynowanie oleju napędowego także przez zwyczajnych przedsiębiorców, w tym na przykład firmy transportowe, oraz rolników. O czym należy pamiętać podczas magazynowania oleju napędowego i jaki zbiornik w tym celu wybrać? Przeczytaj poniższy tekst, jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie.

Magazynowanie oleju napędowego — podstawowe informacje

W przepisach określono w szczegółowy sposób wszelkie istotne kwestie związane z magazynowaniem oleju napędowego. Do zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać, należą między innymi wymogi w zakresie:

  • odległości od sąsiedniej działki — w myśl obecnie obowiązujących regulacji minimalna odległość wynosi pięć metrów od granicy sąsiadującej działki;
  •  właściwego montażu zbiornika — zgodnie z przepisami, pojemnik z paliwem nie może znajdować się w odległości mniejszej niż dziesięć metrów od budynków mieszkalnych, lokalu wykorzystywanego na cele biznesowego oraz obiektu użyteczności publicznej;
  • odległości od linii wysokiego napięcia — w zależności od rodzaju linii energetycznej, minimalna wymagana odległość od linii wynosi od trzech do nawet piętnastu metrów.

Kiedy trzeba zgłosić zbiornik na paliwo?

Wyżej wymienione wymogi to tylko niektóre spośród wszystkich zasad, do stosowania których zobligowane są podmioty magazynujące paliwo na użytek własny. Jeśli dany zbiornik ma pojemność przekraczającą dwa i pół tysiąca litrów, obowiązkowa jest rejestracja w UDT, czyli Urzędzie Dozoru Technicznego.

Jaki zbiornik na paliwo należy wybrać?

Podczas magazynowania oleju napędowego ważne jest nie tylko ustawienie pojemnika w odpowiedniej odległości od innych obiektów budowlanych itp., ale także wykorzystywanie odpowiednich rodzajów zbiorników. W tym celu należy wykorzystywać tzw. zbiornik dwupłaszczowy. Jak wskazuje sama nazwa, jest to pojemnik złożony z dwóch głównych powłok. Jedna z nich odpowiada za przechowywanie łatwopalnego płynu, zaś druga to warstwa o charakterze ochronnym.

Nie tylko olej napędowy, czyli jakie rodzaje substancji można przechowywać z użyciem zbiorników?

W zbiornikach na użytek własny przechowuje się przede wszystkim olej napędowy. Nie jest to jednak jedyne dostępne rozwiązanie. Oprócz tego możliwe jest magazynowanie także nawozów, w tym na przykład Roztworu Saletrzano-Mocznikowego. W tym celu wykorzystuje się zbiornik do RSM, czyli zbiornik na nawozy płynne.