Przewóz i transport saletry amonowej zgodnie z przepisami ADR

Przewóz i transport saletry amonowej zgodnie z przepisami ADR

15 marca, 2022 Wyłączono przez Redaktor

Saletra amonowa jest solą kwasu azotowego i amoniaku, wykorzystywana dość powszechnie jako nawóz w ogrodnictwie i rolnictwie. Ze względu na to, że jej transportem w dużych ilościach zajmują się nie tylko przewoźnicy, ale również rolnicy, czy muszą oni spełniać wymagania ADR w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych?

Czym są przepisy ADR?

ADR to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych. Określa ona bardzo szczegółowo warunki, jakie należy spełnić, aby dostosować pojazd do przewożenia łatwopalnych, toksycznych substancji w swoich środkach transportu na większe odległości. Również kierowcy muszą być odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie. Przepisy te są dość surowe, ale pomagają one zapobiec wielu katastrofom na drodze, a także skażeniu biologicznemu otoczenia.

Saletra amonowa – przewóz do 1000 kg

Jeśli rolnik przewozi saletrę amonową z hurtowni na teren swojego gospodarstwa na przyczepie ciągnika lub w specjalnych rozsiewaczach służących do aplikowania nawozu na pole, nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie. Nie musi zatem odbywać specjalnych szkoleń, posiadać stosownej dokumentacji, uprawnień, składać sprawozdań z przewozu materiałów niebezpiecznych, ani wyznaczać doradcy ds. bezpieczeństwa. Nie musi także mieć odpowiedniego środka transportu przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, oznakowanych specjalnymi symbolami.

Świadomość dotycząca tej kwestii w przepisach prawa międzynarodowego jest dla rolników bardzo ważna, ponieważ kary za transport dużych ilości nawozów sztucznych mogą być wysokie – ale tylko w przypadku, gdy przewozi się powyżej tony saletry. W okresie intensywnego nawożenia pól rolnicy powinni zatem pamiętać, aby nie mieć na przyczepie jednorazowo więcej niż 1000 kilogramów nawozów – to pozwoli zapobiec ewentualnej karze.

Przewóz saletry powyżej 1000 kg

Saletra amonowa przewożona w ilościach powyżej 1 tony powinna być transportowana przez wykwalifikowanego przewoźnika, czyli kierowcę mającego więcej niż 21 lat, który ukończył stosowny kurs ADR w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Pojazd musi być wyposażony w tak zwaną skrzynkę ADR oraz w trzy gaśnice: 2,4 i 6 kg. Dodatkowo, pojazd należy oznakować pomarańczowymi tablicami bez numerów z przodu i z tyłu. Warto wiedzieć, że przewożąc ten nawóz w opakowaniach, poza spełnieniem powyższych warunków, pojazd nie musi przechodzić żadnych dodatkowych badań technicznych.

Nieznajomość prawa szkodzi – dlatego dowiedz się zawsze, co możesz przewozić i w jakich warunkach!